Könösten tie Sarkamäeltä Kaakamojoelle

 

Hannu Könönen uudisasukkaaksi Peräpohjolaan

Alatornion Könölän ensimmäinen isäntä ja uudisraivaaja Hannu Könönen syntyi luultavasti vielä Sarkamäellä suvun kantapaikassa. Hänen isänsä oli todennäköisesti Kuopion seudulla renkinä vuonna 1577 mainittu Pekka Könönen. Etunimistä päättelemällä tämä Pekka jää ainoaksi sopivaksi vaihtoehdoksi.

Mikä ajoi Hannu Könösen tai jo hänen isänsä lähtemään kohti pohjoista? Hannu ja jo hänen isänsä kuuluivat Savon tilattomaksi pudonneeseen väestöön joten leivän perässä oli lähdettävä muualle. Savolaisen 1500-luvun asutusliikkeen päätekijä ei ollut ensijaisesti kruunun asutuspoliitiikka vaikka sekin asiaan vaikutti. Uudisasutus oli käynnissä kun Kustaa Vaasa ja apulaisensa alkoivat puuttua siihen. Liikkeellepanevia seikkoja olivat voimakkaasta väestönlisäyksestä johtunut liikaväestön synty, eränkäynnin taantuminen riistakannan vähetessä lähimmillä eräalueilla, huuhtaviljelytekniikan kehittyminen ja sen runsas tuottavuus, verotaakan kasvu kestämättömäksi ja rauhattomat olot silloisella itärajalla. Verotus oli kiristynyt jatkuvien sotien vuoksi.

Koko tutkimusraportti luettavissa linkistä

Könösten-tie-Sarkamäeltä-Kaakamojolle-Ari-Kolehmainen-2015päiv